Contributie

Contributie

Jaarlijks wordt de contributie op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Via e-mail ontvangt iedereen een persoonlijke uitnodiging voor de ALV.

De contributie voor het seizoen 2019-2020 is als volgt:

Leeftijd: Contributie:
Tot 13 jaar € 220,=
13 tot 18 jaar € 315,=
13 jaar tot 18 jaar i.c.m. *hoog niveau € 315,= plus € 35,= tot € 350,=
18 jaar en ouder € 410,=
recreanten € 170,=
Meetrainen  € 258,=
1 keer trainen en wedstrijd  € 250,=

Eenmalige korting wedstrijd op trainingsavond bij 

2 trainingen in de week 

€ 30,=

**** Hoog niveau: Eredivisie , Topdivisie , 1e t/m 3e divisie en promotieklasse.

  • Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 oktober van het nieuwe seizoen.
  • Leden die competitie (thuiswedstrijden) spelen tijdens hun reguliere trainingstijd, betalen € 30,– minder contributie.
  • Leden die na 1 april opzeggen, zijn toch de volledige jaarcontributie verschuldigd en ontvangen dus ook een incasso over het laatste kwartaal.
  • Blessures, ziektes, buitenlandstages enz. waardoor men langere tijd niet kan trainen, moeten tijdig vooraf gemeld worden, zodat per individu afspraken gemaakt kunnen worden. Achteraf vindt geen restitutie plaats.
  • In individuele gevallen kan afgeweken worden van de vastgestelde contributie. Het bestuur beslist hierover per geval.
  • Leden die aan het einde van het seizoen willen stoppen met volleyballen bij HLB Van Daal/DS, moeten dit voor 1 juni doorgeven aan de ledenadministratie. Bij te late opzegging is toch de contributie over het eerste kwartaal van het volgende seizoen verschuldigd. Dit in verband met de financiële planning en de kosten die dan al gemaakt zijn.
  • Leden die nog niet automatisch betalen, ontvangen een factuur voor het jaarbedrag ineens. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, zal een bedrag van € 5,– in rekening worden gebracht als administratiekosten.
  • Indien bij niet tijdige betaling een herinnering gestuurd wordt, wordt € 10,– aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

 

Sponsoren

Voor ambitie op hoog niveau volleyballen zijn goede relaties met ondernemingen gezellig, nuttig en simpelweg noodzakelijk voor onze club. Allen dankjewel!

Offcanvas Search

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Login / Logout

Redactie Website