Waarom Volleybal?

De marketingwaarde van het sponsoren van een volleybalclub ligt meer voor de hand, dan u wellicht dacht!

 

Maatschappelijk belangrijk

We realiseren het ons niet zo, maar een sterke volleybalvereniging vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde. Door gezellig samen te sporten voegen we een belangrijk aspect toe aan de reden waarom een samenleving draait op basis van de enige normen en waarden.

Dat maatschappelijke belang brengt een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. En deze draait om kernwaarden, dat zijn de redenen waarom we met elkaar in een team sporten en onze bijdrage leveren aan een vereniging. Die kernwaarden zijn interessant, want ze zijn generiek, dat wil zeggen dat andere maatschappelijke organisaties ze ook zoeken. De goede kennen ze en hebben ze helder benoemd. Je hebt ze nodig om te weten waarom je er bent en dus zijn ze ook vereist om mensen aan je te binden en voor je doel te motiveren.

Als we de kernwaarden van een sportvereniging kennen, kunnen we die koppelen aan de doelen van andere maatschappelijke organisaties en daardoor verder ontwikkelen naar een hoger maatschapellijk doel. Je kunt denken aan gezondheid, bestrijden van ziektes, trots zijn op Brabant, tezamen de crisis te lijf gaan, vertrouwen terug brengen in de economische regio, maatschappelijke verdraagzaamheid en duurzaamheid bevorderen, mensen in een samenleving laten inhaken en niet afhaken.

We onderkennen vijf kernwaarden:

1. Gezond lijf

We sporten voor een goede gezondheid en een goede conditie. We willen lekker in ons vel zitten en de stress van alle dag enkele keren per week eruit zweten en bewegen. Zo blijft ons lijf fit om de prestaties te kunnen leveren die wij en samenleving ervan verwachten.

2. Teamspirit

We zijn graag met onze teamgenoten samen om samen dat grote doel te bereiken: winnen, gezelligheid of gewoon een keer deelnemen aan een zonnig beach-toernooi voor de fun. De spirit van een team en de reden waarom het ene team succesvol is en het andere mislukt is een onmisbare, en toch ongrijpbare factor. We hebben er allemaal gevoel bij en we begrijpen dat het alles bepalend is bij een volleybalteam, projectteam, bestuur, directie, commissie etc etc.

3. Energie van een collectief

Waar een grote groep mensen samen komt in een organisatie of vereniging ontstaat energie om dingen voor elkaar te krijgen, dingen die in je eentje niet lukken. Iedereen draagt zijn unieke skill en energie bij. Daar wil je bij horen, want daar bruist het! Denk aan het volleybal-jeugdkamp, denk aan alle commissies in de vereniging, de TC. Hoe richt en kanaliseer je die energie?

4. Bouwen: van fundament naar functie

Elk volleybal-team heeft een verleden, het fundament waarop elke seizoen voort gebouwd wordt. Het fundament is bijvoorbeeld een sterke (jeugd)training, goede techniek. Daar kunnen we niet zonder. Maar ook gewoontes, ingesleten successen en een zeker collectief geheugen. Deze maken dat een ploeg kan doorgroeien naar een volgend succes, de functie vervult die we in de lijn van geschiedenis mogen verwachten. Die drive is constant en is een fundament om op te bouwen, zoals een huis op een stevige (zand) grond een goed fundament is. Ondanks wisselende teamsamenstellingen bezit de club een model, methode om nieuw succes te boeken. En wij kunnen dat goed! Als alle teamleden hun steentje bijdragen, zoals bij een bouwproject er ook diverse disciplines en methodes vereist zijn om één gebouw met complexe functionaliteit te bouwen, zo bouwen we met elkaar aan de volgende verdieping, aan de volgende functie: die promotie of winst.

5. Den Dungen & Brabant

Een absoluut verbindende factor, en dus een kernwaarde, zijn onze roots in Den Dungen: Donki-Sjot, Brabant, nuchter en katholiek. Harmonie, Carnaval, Blaaskapel, Feestvieren. Actie, Sfeer, Families, geboren en getogen Dungenaren, Moeskrabbers. Tuinbouwers. Leverancier voor de grote stad ’s-Hertogenbosch. Handen uit de mouwen en aanpakken. Brabantse manier van netwerken, samenwerken.

Gewoon fanatiek sporten

Volleybal staat voor fanatiek en sportief sporten zonder poespas, en kent daardoor een nuchtere trouwe aanhang die bovendien de gezelligheid van een dorpse club waardeert.
Volleybal kent geen doping(schandalen). Tussen de teams zit een net, dus fysiek contact bestaat niet. Scheidsrechters worden niet aangeraakt, hooguit is er kritiek over een beslissing. Langs de lijn wordt enthousiast toegejuicht. Supportersgroepen drinken met elkaar na de wedstrijd een biertje in de sportkantine.

De commerciële belangen zijn normaal en transparant: regionale ondernemingen ondersteunen de sport en de sociale cohesie waar de volleybalverenigingen in dorpen en steden een belangrijke rol in speelt. Helaas is er daardoor wel iets minder aandacht van de pers dan andere sporten, zoals voetbal, hockey, wielrennen..

En dat is onterecht. Want grote delen van onze samenleving zijn niet meer zo gecharmeerd van de nadelige effecten op de sport van “het grote geld”. Volleybal staat voor gewoon. Nuchter en herkenbaar. Eerlijk en gezellig. Maar zeker ook sportief en fanatiek. Flitsend en snel spel met kracht en strategie. Ondernemend ambities. Heel Nederlands en heel Brabants dus!

 

 

Sponsoren

Voor ambitie op hoog niveau volleyballen zijn goede relaties met ondernemingen gezellig, nuttig en simpelweg noodzakelijk voor onze club. Allen dankjewel!

Offcanvas Search

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Login / Logout

Redactie Website